สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 104,740.3831,034.4070.4 %5.05,589.17486.6691.3 %5.0
รวม 104,740 31,034 70.37 % 5,589 487 91.29 %