สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 240,348.77139,000.0042.2 %5.07,956.062,725.9165.7 %5.0
รวม 240,349 139,000 42.17 % 7,956 2,726 65.74 %