สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 146,915.52101,281.0031.1 %5.06,342.70882.1886.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 20,394.9117,355.0014.9 %5.0520.03192.1063.1 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 231,460.09185,084.0020.0 %5.0654.34261.4660.0 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 76,883.86151,121.00-96.6 %0.01,523.921,158.9424.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง143,903.196,918.0095.2 %5.01,897.70539.3571.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง92,568.3680,588.0012.9 %5.01,720.01218.6987.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม178,391.3187,740.0050.8 %5.02,307.78693.5069.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร99,733.33105,932.00-6.2 %0.02,535.712,180.6514.0 %5.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี83,491.1660,627.0027.4 %5.01,084.26468.6756.8 %5.0
รวม 1,073,742 796,646 25.81 % 18,586 6,596 64.51 %