สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 443,847.66182,000.0059.0 %5.08,909.695,307.6940.4 %5.0
รวม 443,848 182,000 58.99 % 8,910 5,308 40.43 %