สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 101,285.2031,488.1868.9 %5.04,873.1658.7698.8 %5.0
รวม 101,285 31,488 68.91 % 4,873 59 98.79 %