สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 370,392.7538,073.3289.7 %5.05,845.562,233.4261.8 %5.0
รวม 370,393 38,073 89.72 % 5,846 2,233 61.79 %