สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน226,607.81177,893.0021.5 %5.06,208.25586.5090.6 %5.0
รวม 226,608 177,893 21.50 % 6,208 587 90.55 %