สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน442,506.63252,324.5843.0 %5.07,937.302,381.0770.0 %5.0
รวม 442,507 252,325 42.98 % 7,937 2,381 70.00 %