สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน285,549.59102,862.0064.0 %5.06,236.39114.0098.2 %5.0
รวม 285,550 102,862 63.98 % 6,236 114 98.17 %