สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม320,859.03317,000.001.2 %0.56,111.321,182.3180.7 %5.0
รวม 320,859 317,000 1.20 % 6,111 1,182 80.65 %