สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 87,056.0522,880.0073.7 %5.05,029.50551.0089.0 %5.0
รวม 87,056 22,880 73.72 % 5,030 551 89.04 %