สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 114,042.21115,546.00-1.3 %0.05,029.500.90100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,552.261,807.4082.9 %5.0481.2997.5279.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,550.771.00100.0 %5.0118.540.9599.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก9,087.5117,150.00-88.7 %0.0369.71189.0048.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,577.415,772.0039.7 %5.0965.3886.5491.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,288.571.00100.0 %5.0432.3265.2584.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,373.00702.3994.7 %5.0446.8855.9087.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,265.933,831.4079.0 %5.0501.1018.4996.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,274.811,751.2378.8 %5.0294.141,317.78-348.0 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,556.062,756.0071.2 %5.0569.29128.1977.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,808.7613,221.00-3.2 %0.02,154.59130.4693.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาไม่ครบ929.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,197.715,666.7753.5 %5.0462.1793.8179.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,422.454,398.0061.5 %5.0853.2331.6296.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,232.201,254.0091.2 %5.01,636.1191.8794.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,295.728,377.80-1.0 %0.01,252.61133.1389.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,948.0511,140.0041.2 %5.01,367.90216.9884.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,453.113,075.0067.5 %5.0246.7980.5767.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,237.0060,822.00-51.2 %0.01,524.1385.5094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,339.276,660.4376.5 %5.0913.04330.0663.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,399.823,488.0058.5 %5.0259.3552.9279.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,469.024,689.2844.6 %5.0718.6251.2292.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,115.172,992.0067.2 %5.0561.4132.1794.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,341.243,253.9278.8 %5.0647.0118.0097.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,001.57418.0093.0 %5.092.7196.72-4.3 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,299.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,987.75130.5093.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,938.012,509.0077.1 %5.0391.37117.0070.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,977.561,521.0089.8 %5.02,945.41261.6891.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,940.281,413.0085.8 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,101.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0380.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,199.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0131.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,396.774,037.0076.8 %5.02,615.74117.0095.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,367.4120,222.00-63.5 %0.0265.89102.6661.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,184.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,230.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,490.784,849.5948.9 %5.0428.3753.1487.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,330.7111,164.0022.1 %5.028,757.1785.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,194.30562.0093.1 %5.0284.0489.5368.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,810.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,288.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,617.999,777.8028.2 %5.01,358.30178.5086.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,641.283,159.8072.9 %5.0869.30276.6068.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,251.80997.9789.2 %5.0196.8063.0668.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,893.4245,518.60-317.9 %0.0548.03180.5067.1 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,686.474,160.0045.9 %5.0455.2048.4789.4 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,910.959,672.00-40.0 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,228.152,092.0071.1 %5.0683.1711.3098.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,623.412,095.0072.5 %5.05,358.9986.7998.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,056.152,740.0045.8 %5.0562.550.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,684.7147,010.00-181.8 %0.0644.11216.0066.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,266.116,062.06-15.1 %0.0154.560.9599.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,377.296,984.0025.5 %5.01,204.100.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,280.442,232.0069.3 %5.0738.3764.1691.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,414.363,530.0058.0 %5.01,165.6131.7197.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,738.501,832.8276.3 %5.0318.0978.2675.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,408.242,972.3959.9 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,682.93864.0067.8 %5.056,559.3132.2099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,668.492,000.0070.0 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,230.801,904.4014.6 %5.018,648.810.90100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,037.801,684.0044.6 %5.01,986.7760.8096.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,921.072,050.00-6.7 %0.017,101.17103.6699.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,376.251,231.0048.2 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,097.742,240.00-6.8 %0.08,712.460.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,621.201,820.7067.6 %5.0321.5720.7993.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,724.473,129.36-81.5 %0.034,556.3928.6399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,238.223,031.8263.2 %5.01,252.4467.1794.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,502.833,940.00-57.4 %0.023,432.41199.3499.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,619.328,033.94-122.0 %0.0595.780.9599.8 %5.0
รวม 699,266 507,818 27.38 % 271,491 6,129 97.74 %