สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม239,391.2034,000.0085.8 %5.015,732.08379.0097.6 %5.0
รวม 239,391 34,000 85.80 % 15,732 379 97.59 %