สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 119,670.29195.0099.8 %5.04,938.82753.4084.7 %5.0
รวม 119,670 195 99.84 % 4,939 753 84.75 %