สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ131,967.50132,000.00-0.0 %0.06,120.70304.5095.0 %5.0
รวม 131,968 132,000 -0.02 % 6,121 305 95.03 %