สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี122,958.1581,589.0033.6 %5.05,751.76551.8290.4 %5.0
รวม 122,958 81,589 33.64 % 5,752 552 90.41 %