สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ192,737.48279,395.00-45.0 %0.08,643.92283.5096.7 %5.0
รวม 192,737 279,395 -44.96 % 8,644 284 96.72 %