สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม308,907.69283,462.008.2 %4.09,866.454,220.8657.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)222,590.4174,033.0066.7 %5.06,464.646,992.90-8.2 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)262,100.08486,955.00-85.8 %0.09,212.983,652.9460.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)134,256.2726,384.0080.3 %5.05,661.08467.7491.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)102,688.3529,130.0071.6 %5.05,423.461,167.2078.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)132,490.2229,209.0078.0 %5.06,176.983,524.0742.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)103,046.4012,034.0088.3 %5.05,426.58471.8591.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)121,820.9429,861.5575.5 %5.06,185.231,271.5579.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)97,371.0618,131.0081.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)245,303.48228,449.456.9 %3.06,432.001,441.0577.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)114,903.3940,539.0064.7 %5.05,364.05829.1284.5 %5.0
รวม 1,845,478 1,258,188 31.82 % 66,213 24,039 63.69 %