สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,393,915.003,099,590.508.7 %4.070,736.4053,857.7423.9 %5.0
รวม 3,393,915 3,099,591 8.67 % 70,736 53,858 23.86 %