สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ6,122,186.006,184,893.00-1.0 %0.0102,116.47147,940.00-44.9 %0.0
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ523,982.75886,550.13-69.2 %0.010,007.0143,742.00-337.1 %0.0
กองบิน 1781,522.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,854.279,691.301.7 %0.5
กองบิน 2268,081.38344,334.56-28.4 %0.05,116.173,735.3027.0 %5.0
กองบิน 21308,661.00400,807.00-29.9 %0.05,584.62502.2591.0 %5.0
กองบิน 23344,533.38260,644.2324.3 %5.06,477.369,194.50-41.9 %0.0
กองบิน 3108,857.1874,938.0031.2 %5.04,691.6919,578.25-317.3 %0.0
กองบิน 4498,470.00764,206.94-53.3 %0.013,293.5320,892.00-57.2 %0.0
กองบิน 41314,531.69205,523.0234.7 %5.06,834.704,215.6038.3 %5.0
กองบิน 46306,325.00176,463.0942.4 %5.05,953.981,520.0074.5 %5.0
กองบิน 5180,113.5680,082.8055.5 %5.02,638.75585.5577.8 %5.0
กองบิน 56448,422.25209,900.2253.2 %5.08,975.305,841.5034.9 %5.0
กองบิน 7284,710.8497,522.0965.7 %5.07,049.288,820.00-25.1 %0.0
โรงเรียนการบิน390,423.75406,461.09-4.1 %0.017,240.599,737.5043.5 %5.0
รวม 10,099,299 10,092,326 0.07 % 205,834 285,996 -38.95 %