สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,053,691.90505,333.0052.0 %5.08,737.723,709.4457.5 %5.0
รวม 1,053,692 505,333 52.04 % 8,738 3,709 57.55 %