สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 309,146.88310,870.00-0.6 %0.010,032.162,707.1973.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง11,392.2655,210.00-384.6 %0.03,507.90514.9585.3 %5.0
รวม 320,539 366,080 -14.21 % 13,540 3,222 76.20 %