สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 232,875.55148,000.0036.4 %5.08,268.72778.5990.6 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง68,955.2641,000.0040.5 %5.0402.16622.62-54.8 %0.0
รวม 301,831 189,000 37.38 % 8,671 1,401 83.84 %