สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม129,703.0585,838.0033.8 %5.05,148.31327.8593.6 %5.0
รวม 129,703 85,838 33.82 % 5,148 328 93.63 %