สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 97,022.7193,000.004.1 %2.05,839.3046.5599.2 %5.0
รวม 97,023 93,000 4.15 % 5,839 47 99.20 %