สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 108,082.0387,990.0018.6 %5.05,842.43101.5898.3 %5.0
รวม 108,082 87,990 18.59 % 5,842 102 98.26 %