สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่108,334.2187,821.0018.9 %5.04,985.72230.8595.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก3,224.182,695.0016.4 %5.01,361.88475.2965.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,621.092,794.8222.8 %5.0996.33369.9362.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,506.693,118.0011.1 %5.01,651.84906.9745.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,235.412,045.0036.8 %5.0426.69167.7460.7 %5.0
รวม 121,922 98,474 19.23 % 9,422 2,151 77.17 %