สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์145,121.7796,452.4033.5 %5.06,652.24716.4389.2 %5.0
กองบริหารเงินตรา8,894.386,618.0025.6 %5.02,756.49415.1484.9 %5.0
กองประเมินราคาทรัพย์สิน19,207.8711,000.0042.7 %5.07,667.28241.4196.9 %5.0
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ10,442.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,184.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักกษาปณ์50,798.9432,872.0035.3 %5.014,094.84648.9895.4 %5.0
รวม 224,023 146,942 34.41 % 31,171 2,022 93.51 %