สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ199,746.75104,569.0047.6 %5.05,917.47436.8592.6 %5.0
รวม 199,747 104,569 47.65 % 5,917 437 92.62 %