สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง232,011.92334,109.00-44.0 %0.012,558.51200.7698.4 %5.0
รวม 232,012 334,109 -44.01 % 12,559 201 98.40 %