สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 386,509.2240,986.1989.4 %5.011,317.221,800.2584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89439.7393.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 218,933.8614,348.0024.2 %5.04,958.72330.0093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 334,502.875,905.9082.9 %5.05,934.09537.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,207.909,325.0016.8 %5.02,367.56141.1494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,282.1116,902.007.5 %3.54,959.93228.0095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,544.7217,896.4020.6 %5.03,149.43262.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1214,992.0213,775.608.1 %4.02,929.24150.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1323,424.7628,605.60-22.1 %0.03,380.50287.5091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1422,008.4915,795.9028.2 %5.03,772.06243.8093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 10,546.928,570.6018.7 %5.02,259.05188.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,217.317,432.0039.2 %5.02,691.71264.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,492.91445.8096.1 %5.02,870.03164.3094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,498.5017,000.0024.4 %5.02,950.18150.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1921,801.3838,624.60-77.2 %0.03,782.21150.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 218,401.1418,972.10-3.1 %0.03,430.372.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,342.3722,568.00-47.1 %0.03,253.06284.8091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,470.9027,671.00-42.1 %0.04,544.68114.0097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,350.52318.1792.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2318,577.3811,891.0036.0 %5.03,691.45123.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2422,274.0212,671.8143.1 %5.04,766.42387.9991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2526,157.3821,026.0019.6 %5.04,032.17199.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,048.586,073.0062.2 %5.04,318.89150.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,560.8118,663.0027.0 %5.04,310.62114.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2828,361.9523,000.0018.9 %5.03,796.16184.5095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2913,471.0411,748.0012.8 %5.02,463.07127.5694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 324,476.6410,789.6055.9 %5.06,857.53123.4098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3016,656.2713,079.9021.5 %5.03,576.6790.2597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 425,829.3515,043.7041.8 %5.04,139.07264.7693.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 523,800.9317,975.8024.5 %5.03,852.0945.6098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 631,274.7131,824.70-1.8 %0.03,632.221.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,030.2416,217.0022.9 %5.04,263.90446.8689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 823,620.1215,584.0434.0 %5.03,731.49396.1689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,711.3413,000.0022.2 %5.03,758.5477.9097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,768.174,657.4419.3 %5.0425.7933.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,222.856,374.2022.5 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,970.983,431.7056.9 %5.0435.7133.6392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,201.192,175.2064.9 %5.0385.712.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,570.764,648.0029.3 %5.0493.1276.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0412.610.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,827.031,014.0085.1 %5.0378.2638.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,447.182,913.2054.8 %5.0369.1654.1585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,550.482,595.8053.2 %5.0324.6968.4078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,181.041,994.1061.5 %5.0406.0642.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,223.703,893.0046.1 %5.0465.4076.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,239.496,990.803.4 %1.5530.7252.2590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,385.613,978.2046.1 %5.0469.0676.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน6,775.113,773.2044.3 %5.0568.3064.3888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,887.531,639.0076.2 %5.0488.3983.6082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,394.571,200.0081.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,926.206,601.2016.7 %5.0375.970.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา5,789.511,222.0078.9 %5.0447.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,492.343,779.0031.2 %5.0432.06113.0573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,551.365,982.008.7 %4.0386.9253.6986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,900.286,664.003.4 %1.5385.3235.4090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,735.182,339.2069.8 %5.0463.0957.6387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,380.955,142.8038.6 %5.0454.3738.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,138.02908.2082.3 %5.0495.712.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,161.544,325.0029.8 %5.0682.5716.0097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,643.831,268.0083.4 %5.0516.0238.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,045.823,090.0056.1 %5.0339.0221.8093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.112.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.94105.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,637.205,404.0018.6 %5.0319.4795.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0234.5232.7286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,879.843,272.2044.3 %5.0330.472.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,823.201,203.0075.1 %5.0382.9676.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,270.115,046.0030.6 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0377.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,007.452,874.0052.2 %5.0255.032.8598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 23,642.78559.2084.6 %5.0330.8843.0287.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0942.7590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,073.186,486.20-27.9 %0.0311.4995.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,150.091,587.0074.2 %5.0418.3590.3178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.64114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,752.214,687.0039.5 %5.0431.2144.4689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,259.334,068.0035.0 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,248.421,730.0067.0 %5.0385.1769.0182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,869.323,592.2047.7 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,136.692,800.0065.6 %5.0440.9195.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,142.493,426.0033.4 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0526.8368.5987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,492.103,168.0057.7 %5.0430.9176.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,742.437,151.2026.6 %5.0294.7038.0087.1 %5.0
รวม 1,295,566 693,066 46.50 % 161,310 11,302 92.99 %