สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร495,213.00554,451.00-12.0 %0.017,730.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 495,213 554,451 -11.96 % 17,730 9,954 43.86 %