สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 97,571.0317,612.4281.9 %5.05,342.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 97,571 17,612 81.95 % 0 0 0.00 %