สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ265,900.94213,000.0019.9 %5.08,768.99982.9288.8 %5.0
รวม 265,901 213,000 19.89 % 8,769 983 88.79 %