สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต208,051.47364,000.00-75.0 %0.08,346.896,168.6826.1 %5.0
รวม 208,051 364,000 -74.96 % 8,347 6,169 26.10 %