สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 370,516.7574,782.0079.8 %5.06,111.32555.0090.9 %5.0
รวม 370,517 74,782 79.82 % 6,111 555 90.92 %