สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ครบ39,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ286.90ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %