สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา402,927.84217,879.0045.9 %5.05,579.79183.9596.7 %5.0
รวม 402,928 217,879 45.93 % 5,580 184 96.70 %