สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว164,668.9589,982.0045.4 %5.06,080.064,183.7631.2 %5.0
รวม 164,669 89,982 45.36 % 6,080 4,184 31.19 %