สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ147,292.16151,800.00-3.1 %0.05,279.631,075.3979.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,638.573,088.0071.0 %5.0715.95306.7257.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี4,499.112,917.3935.2 %5.0740.56447.3039.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,808.532,166.0022.9 %5.08,102.31237.5097.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,936.521,502.0048.9 %5.0493.54397.7319.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,255.427,367.7228.2 %5.0783.26253.3667.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,250.71443.2189.6 %5.01,150.38368.0268.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,557.163,714.00-4.4 %0.0802.62502.6437.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,001.301,659.0044.7 %5.0710.38334.4152.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,356.941,728.0048.5 %5.0417.17308.6926.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,157.013,265.40-3.4 %0.0454.39336.6825.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,324.222,778.0016.4 %5.0492.43367.4025.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,777.913,102.0060.1 %5.0749.16324.1056.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,621.172,248.0037.9 %5.0551.09313.4443.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,885.182,541.0011.9 %5.0678.01377.8244.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,959.893,734.00-26.2 %0.0725.72399.0045.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,316.882,352.0045.5 %5.0925.07323.8565.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,151.992,321.0044.1 %5.0749.79220.1070.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,892.962,778.0028.6 %5.0586.50233.8960.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,041.764,602.47-341.8 %0.01,123.6217,314.74-1,441.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,363.411,000.6070.3 %5.0915.53363.5060.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,104.522,336.6624.7 %5.0543.77393.0727.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,985.351,513.0049.3 %5.0561.53324.1442.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,748.683,075.54-11.9 %0.0395.82369.256.7 %3.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,102.861,494.0051.9 %5.0834.75469.2143.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,018.23901.0070.1 %5.0703.94465.6633.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,954.962,763.506.5 %3.0704.21484.5031.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,309.962,705.0018.3 %5.0713.40513.5228.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,926.711,100.0062.4 %5.0460.43247.0046.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,665.323,802.00-3.7 %0.0771.89296.5061.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล4,837.384,158.0014.0 %5.0761.48534.5029.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,098.022,242.0027.6 %5.0496.76304.0038.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,897.03294.0092.5 %5.0510.51367.6528.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,770.652,820.0025.2 %5.0820.33381.6853.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,211.053,125.0025.8 %5.0596.99362.9339.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,177.593,010.005.3 %2.5462.69229.2550.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,218.553,166.001.6 %0.52,399.46356.6185.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,543.913,998.00-12.8 %0.0842.04486.1342.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร882.223,358.00-280.6 %0.0607.58208.9165.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์877.893,643.99-315.1 %0.0448.52261.1141.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 15,814.133,225.2479.6 %5.0761.16437.8042.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,146.472,158.0031.4 %5.0597.15598.82-0.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,468.321,016.0070.7 %5.0994.02570.0042.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,878.464,225.58-46.8 %0.0479.19897.43-87.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,804.812,637.6430.7 %5.01,218.00475.0061.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,898.523,085.30-6.4 %0.0756.66243.5267.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,540.764,469.2819.3 %5.01,821.451,131.4137.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,975.386,950.820.4 %0.52,347.40834.7964.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,573.232,573.0028.0 %5.0996.32953.074.3 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,952.914,332.47-9.6 %0.01,120.18643.8542.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,470.101,034.0070.2 %5.0901.81330.4163.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,308.392,878.00-120.0 %0.0765.24630.1417.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,910.871,725.4440.7 %5.0568.097.6498.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,624.262,112.6019.5 %5.0609.88410.4132.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่77,177.701,112.0098.6 %5.030,754.25567.5998.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,239.791,032.0075.7 %5.01,635.35684.3158.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,430.152,608.3924.0 %5.0469.80308.9834.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,322.492,864.0013.8 %5.01,039.42599.4542.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,015.182,241.0025.7 %5.0601.36162.6972.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,993.76931.0076.7 %5.0396.38126.7268.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,528.499,611.0029.0 %5.01,922.96419.4478.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี25,259.0118,489.9026.8 %5.01,482.55305.4879.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 19,402.7711,001.3643.3 %5.01,795.12562.5068.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,323.1313,356.0018.2 %5.0906.71365.3359.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,749.3911,208.0028.8 %5.03,339.73281.6091.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,438.1821,307.00-71.3 %0.01,930.24566.9270.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,625.488,016.00-5.1 %0.02,576.68455.3982.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,499.6415,011.2418.9 %5.03,069.53468.4184.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,448.7614,886.0014.7 %5.02,679.87643.9076.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,743.197,289.7016.6 %5.03,536.46417.1788.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 19,950.4215,798.4120.8 %5.01,420.99386.6572.8 %5.0
รวม 624,934 455,800 27.06 % 114,277 47,349 58.57 %