สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)284,314.06519,895.00-82.9 %0.017,429.862,707.3584.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด198,935.86197,714.000.6 %0.581,474.7750,820.0537.6 %5.0
รวม 483,250 717,609 -48.50 % 98,905 53,527 45.88 %