สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์90,493.5333,166.0063.3 %5.05,401.57362.2093.3 %5.0
รวม 90,494 33,166 63.35 % 5,402 362 93.29 %