สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร188,302.34160,984.3614.5 %5.07,749.701,333.8082.8 %5.0
รวม 188,302 160,984 14.51 % 7,750 1,334 82.79 %