สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ127,950.4031,362.3075.5 %5.04,735.59517.1489.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,230.365,808.00-372.1 %0.01,828.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์8,224.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,321.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,094.587,842.00-28.7 %0.02,521.81355.7885.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค17,692.9434,260.00-93.6 %0.01,222.15570.2153.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น1,844.702,409.92-30.6 %0.02,271.75170.8592.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,972.3112,932.00-225.6 %0.01,915.22356.7881.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,170.406,532.1535.8 %5.01,339.93216.8483.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา6,995.655,886.0015.9 %5.02,880.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา5,707.078,839.00-54.9 %0.01,565.13259.9083.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)26,847.848,445.0068.5 %5.03,545.76378.8089.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี15,333.5311,963.5222.0 %5.02,087.77555.3073.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต15,936.956,306.0060.4 %5.01,357.49418.3069.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 52,504.9717,813.0066.1 %5.02,344.83251.3489.3 %5.0
รวม 292,282 160,399 45.12 % 24,907 4,051 0.00 %