สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน121,555.1753,231.0056.2 %5.05,858.06691.4088.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,388.435,850.00-144.9 %0.0915.94129.3385.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่757.982,145.00-183.0 %0.01,490.32263.9682.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,177.483,336.00-183.3 %0.03,003.31350.6788.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,360.043,993.00-193.6 %0.01,813.06491.5572.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,233.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,010.94542.0873.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 930.843,292.50-253.7 %0.02,250.06484.2578.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี687.561,615.00-134.9 %0.01,719.06355.9279.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา753.232,185.00-190.1 %0.01,584.66269.5483.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,367.465,494.06-301.8 %0.01,845.27346.5081.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,326.762,892.90-118.0 %0.01,100.65347.8568.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,246.704,623.45-270.9 %0.02,442.65412.5283.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร958.892,843.10-196.5 %0.01,686.09141.8791.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,054.502,277.00-115.9 %0.02,509.30402.2684.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,467.653,000.00-104.4 %0.03,132.51566.0481.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,041.211,441.00-38.4 %0.01,530.13375.2575.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด648.191,329.60-105.1 %0.01,157.96146.2887.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,442.373,028.50-110.0 %0.02,767.45294.5989.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก801.951,135.00-41.5 %0.01,040.95190.2881.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,260.711,440.00-14.2 %0.01,045.58484.9053.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม706.072,760.50-291.0 %0.01,603.06346.1778.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,611.313,136.00-94.6 %0.03,102.54221.3592.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,207.672,599.00-115.2 %0.02,163.86381.4582.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,300.973,249.00-149.7 %0.02,153.22529.0075.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,567.052,192.00-39.9 %0.0674.57263.8760.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,088.501,981.01-82.0 %0.01,469.66635.3756.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,325.143,925.56-196.2 %0.02,326.03202.3091.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,054.372,855.00-170.8 %0.01,429.55346.4275.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์923.461,247.10-35.0 %0.02,194.71161.4492.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,262.622,904.80-130.1 %0.01,173.98385.7367.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์875.42402.0054.1 %5.01,731.36482.8472.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,026.141,293.60-26.1 %0.01,506.48405.7673.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,268.413,295.70-159.8 %0.0979.19325.0166.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา936.442,698.00-188.1 %0.01,287.45284.0277.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา952.832,638.20-176.9 %0.01,760.49317.0682.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา815.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,978.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,096.803,450.99-214.6 %0.01,287.12163.7887.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร841.012,433.00-189.3 %0.01,476.28498.0066.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,083.522,736.99-152.6 %0.02,249.071,009.1555.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี832.913,782.11-354.1 %0.01,713.26220.4387.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ2,329.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ413.08ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่880.262,442.80-177.5 %0.01,757.53467.6973.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,037.862,816.00-171.3 %0.0611.62393.1635.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม885.702,217.00-150.3 %0.01,583.55218.2686.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร810.285,989.00-639.1 %0.01,434.82627.5456.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน937.632,149.82-129.3 %0.02,426.44478.7880.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร925.80904.002.4 %1.01,409.35359.4474.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา906.682,931.41-223.3 %0.01,462.77159.5989.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,831.573,502.00-91.2 %0.02,100.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,037.712,321.79-123.7 %0.01,259.88307.6575.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง947.833,780.00-298.8 %0.01,297.97378.0570.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี765.682,010.00-162.5 %0.01,692.12350.6379.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี930.052,620.00-181.7 %0.01,709.34410.8376.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,342.603,658.00-172.5 %0.02,423.89617.7474.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,499.753,678.20-145.3 %0.01,494.94370.1475.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,014.671,683.50-65.9 %0.02,322.25335.3385.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,018.623,437.50-237.5 %0.02,036.57218.0089.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร791.622,257.50-185.2 %0.02,113.30199.7090.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,882.174,168.50-121.5 %0.01,908.50403.7478.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,069.254,019.70-275.9 %0.01,097.00261.2576.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,289.913,765.00-191.9 %0.0826.86294.2764.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม742.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0467.84197.6157.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร20,401.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0938.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว941.721,830.91-94.4 %0.01,838.41351.2880.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,063.342,554.00-140.2 %0.01,311.21542.0658.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี872.472,454.30-181.3 %0.0643.59208.2767.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย759.341,996.00-162.9 %0.01,755.74413.7376.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี910.447.0799.2 %5.01,601.98353.5577.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,121.462,790.60-148.8 %0.02,464.69765.6068.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,129.461,281.50-13.5 %0.01,952.83525.7773.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,203.183,655.68-203.8 %0.01,209.33571.4852.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู716.902,740.00-282.2 %0.01,352.50321.6476.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,229.851,781.60-44.9 %0.0820.94270.3667.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,080.261,922.10-77.9 %0.01,233.92378.8969.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,585.444,127.69-160.3 %0.02,345.21419.7482.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,050.073,344.50-218.5 %0.01,986.93494.9175.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,860.62345.8781.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,204.00923.2423.3 %5.02,713.97359.3886.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,800.026,017.67-114.9 %0.02,077.90378.5081.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,798.371.00100.0 %5.02,747.261.8599.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,520.6210,367.00-37.8 %0.01,455.25514.6564.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี1,945.636,232.00-220.3 %0.01,860.13182.2890.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,449.139,701.99-296.1 %0.02,453.60291.7688.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,166.993,803.998.7 %4.02,501.92156.3193.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,819.034,313.00-137.1 %0.01,230.76305.0075.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,034.177,765.00-92.5 %0.0720.85174.4075.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,813.658,470.12-201.0 %0.01,215.48268.4377.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,200.335,659.60-76.8 %0.01,521.58564.2062.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,394.8311,465.87-237.7 %0.03,181.35324.6389.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,774.3014,532.00-151.7 %0.01,953.71208.1589.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,384.3112,693.00-22.2 %0.0878.20443.6249.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,972.067,053.00-137.3 %0.03,115.08178.4394.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,734.919,556.27-41.9 %0.02,281.34258.2288.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,689.868,944.43-90.7 %0.01,294.96521.1559.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,142.876,310.30-100.8 %0.01,515.79289.3580.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,687.9113,359.92-73.8 %0.02,445.35268.0089.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,264.528,377.00-33.7 %0.0979.95122.6287.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,308.5411,446.26-56.6 %0.03,333.02500.7985.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,678.7815,010.96-40.6 %0.02,124.19222.5389.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,424.5910,207.79-58.9 %0.01,085.73581.3846.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,142.0824,449.00-101.4 %0.01,113.14223.6579.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,686.308,222.605.3 %2.51,694.78589.0065.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,054.5414,716.70-46.4 %0.02,565.16485.2081.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต11,682.8426,935.63-130.6 %0.01,456.70476.7567.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด13,862.0016,507.00-19.1 %0.01,069.62162.0084.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท11,836.6031,986.00-170.2 %0.0988.14258.9373.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,330.3615,751.60-114.9 %0.01,305.12429.2267.1 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,577.5711,262.33-613.9 %0.0545.47539.701.1 %0.5
รวม 386,039 587,613 -52.22 % 182,326 37,759 79.29 %