สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ102,250.7326,000.0074.6 %5.05,198.34123.9197.6 %5.0
รวม 102,251 26,000 74.57 % 5,198 124 97.62 %