สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 142,380.6697,509.0031.5 %5.06,855.47519.4892.4 %5.0
รวม 142,381 97,509 31.52 % 6,855 519 92.42 %