สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ99,025.0061,530.0037.9 %5.05,923.722,537.9457.2 %5.0
รวม 99,025 61,530 37.86 % 5,924 2,538 57.16 %