สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2,040,781.401,255,553.0038.5 %ผ่าน23,108.402,087.9091.0 %ผ่าน
รวม 2,040,781 1,255,553 38.48 % ผ่าน 23,108 2,088 90.96 % ผ่าน