สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม477,875.50442,438.007.4 %ไม่ผ่าน18,887.401,134.1394.0 %ผ่าน
รวม 477,876 442,438 7.42 % ไม่ผ่าน 18,887 1,134 94.00 % ผ่าน